Naposledy přispěli:

 • 500 CZK (před 10 hod.)
  Pařez, Stanislav
 • 500 CZK (před 10 hod.)
  Odehnal, David
 • 100 CZK (před 1 dnem)
  Čert, Luciferův
 • 20000 CZK (před 1 dnem)
  Hédervári, Robert, Praha 1
 • 1000 CZK (před 2 dny)
  Lášticová, Martina, Hradec Králové

Děkujeme donátorům:

 • Magistrát hl. m. Prahy
 • bpd partners
 • Inka a Pavel Müllerovi
 • Jindřich Prokopec
 • Nadační fond rodiny Orlických

Chcete nám přispět částkou nad 50 000 Kč?

O Vaši podporu velmi stojíme.
Sbírkový účet: 445544/0100.

Pro uzavření darovací smlouvy prosím kontaktujte nastalina@postbellum.cz nebo na telefonním čísle (+420) 257 316 966.

Pomozte nám vyprávět příběh Paměti národa

Na výstavě v prostorách pod bývalým pomníkem diktátora Stalina na pražské Letné ukážeme návštěvníkům dramatické okamžiky 100 let naší země. Zaměříme se hlavně na dvě totality, kterým jsme ve 20. století v Československu čelili.

Příchozí budou naši nedávnou minulost poznávat hlavně skrze zážitky nové technologie. Ve dvou prostorech pod bývalým pomníkem vytvoří autoři instalaci se světelnými i zvukovými efekty a videomappingem, která přiblíží dramata 20. století.

Výstava představí příběhy ze sbírky Paměť národa z 2. sv. války, holokaustu, domácího a zahraničního odboje, příběhy Pražského povstání, někdejších politických vězňů 50. let, disidentů, ale i udavačů StB a svědectví někdejších komunistů.

Expozice nabídne ještě jeden netradiční monument — pětimetrovou zeď v místě Stalinova pomníku, kde je dnes od metronomu vyhlídka na Prahu. Zeď bude symbolizovat nesvobodu, cenzuru a násilné rozdělení světa.

Termín výstavy:
říjen–prosinec 2018

Spolupořadatelé:
Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká televize, Magistrát hl. města Prahy

Podpořte vznik výstavy ke 100. výročí republiky

 • Přiblížíme strhujícím způsobem příběh tohoto národa od vzniku republiky po současnost, s důrazem na totalitní režimy.
 • Budeme vyprávět naše dějiny způsobem dosud nevídaným – emocionálně silným, výstižným a srozumitelným.
 • Otevřeme diskusi o Institutu Paměti národa – stálé expozici totalitních režimů v Praze.
 • Návštěvníkům v příbězích 20. století nabídneme inspiraci pro vlastní život.
 • Seznámení se s minulostí otvírá prostor pro pochopení přítomnosti. Podporuje schopnost předvídat budoucnost a připravovat se na ni, vážit si principů demokracie a svobody a chránit je.